Forum Rad Seniorów Województwa Śląskiego

60 osób uczestniczyło 28 listopada w organizowanym w Katowicach Forum rad seniorów województwa śląskiego. Dowiedzieli się jak skutecznie działać na rzecz gminnej polityki senioralnej.

W województwie śląskim dzieła 35 rad seniorów. Są to organy pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym. Rady seniorów sprawiają, że lokalna polityka odpowiada na potrzeby osób w wieku podeszłym. To dzięki nim pamięta się między innymi o uniwersalnym projektowaniu, komunikacji publicznej przyjaznej seniorom, zatrudnianiu pediatrów i uruchamianiu dziennych domów pobytu.

Stowarzyszenie Bona Fides opracowało Standardy Funkcjonowania Rad Seniorów, które zawierają skuteczne zasady funkcjonowania rad seniorów, metody komunikacji, promocji, współpracy z otoczeniem, władzą i urzędem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *